fbpx

Dorośli

Oferujemy konsultacje, diagnozę i terapie dla osób dorosłych w zakresie:

 • depresji, obniżonego nastroju
 • lęku – m. in. napady paniki, fobie, natrętne myśli i przymusowe czynności
 • nerwicy, napięcia, stresu, niepokoju, zamartwiania się
 • sytuacji kryzysowych i doświadczeń traumatycznych, tj. wypadek, śmierć bliskiej osoby, napaść, sytuacje zagrożenia życia, diagnoza choroby, utrata pracy, przemoc, rozwód, problemy finansowe, zmiana miejsca zamieszkania / pracy / szkoły
 • straty i żałoby
 • uzależnienia i współuzależnienia
 • przemocy
 • zaburzeń odżywiania
 • problemów seksuologicznych
 • choroby nowotworowej
 • bólu głowy, brzucha, trudności ze snem
 • trudności z kontrolą złości, zachowania agresywne, autoagresywne
 • braku zrozumienia, poczucie osamotnienia
 • niskiego poczucia wartości
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • nieśmiałości, wycofania, trudności w relacjach
 • spektrum autyzmu
 • ADHD
 • problemów z koncentracją uwagi 

NASI SPECJALIŚCI W OBSZARZE „DOROŚLI”: