fbpx

Kamila Sidorowicz

psycholożka, psychoterapeutka, specjalistka ds. przemocy, DDA

kamila-sidorowicz

Konsultacja indywidualna:
220 zł / 50 min.

Kamila Sidorowicz

psycholożka, psychoterapeutka, specjalistka ds. przemocy, DDA

Bio

Jestem psycholożką, psychoterapeutką. Od 17 lat towarzyszę ludziom w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu doświadczanych przez nich trudności. W pracy z drugim człowiekiem szczególnie istotnym jest dla mnie nawiązanie kontaktu i współpracy, co jest fundamentem budowania procesu zmian. Metody i techniki terapeutyczne dostosowuję do trudności specyficznych dla danej osoby. W swojej pracy korzystam z mądrości nurtu humanistyczno- egzystencjalnego, poznawczo–behawioralnego, psychodynamicznego, systemowego. Ostatnimi czasy swój warsztat pracy poszerzam o metody i techniki Terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Interesuję się praktycznym zastosowaniem uważności (Mindfulness) w procesie terapeutycznym jak i w życiu codziennym. Pracuję pod stałą superwizją.
Lubię chodzić po górach, cenię sobie kontakt z naturą i kulturą.

Wykształcenie
 • Psychologia, Uniwersytet Wrocławski

 • Szkoła Psychoterapii, Ośrodek Edukacji Psychologicznej, Wrocław

 • Szkolenie: Specjalista do spraw przemocy oraz pracy terapeutycznej z ofiarami i sprawcami przemocy, certyfikat nr 2/1/PPP/WCZSPZOZ, Wrocław

 • Szkolenie: Rozmowy terapeutyczne budujące akceptację i zaangażowanie, on-line

 • Szkolenie: Niezbędnik terapeuty ACT – konceptualizacja przypadku w terapii ACT, planowanie interwencji, przebieg terapii, on-line

 • Szkolenie: Relacja terapeutyczna w ACT, on-line

 • Szkolenie: Edukator rodzinny w oparciu o „Program wzmacniania rodziny”, Wrocław

 • Szkolenie: Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR, Kraków

 • Szkolenie: Motywowanie sprawców przemocy domowej do zmiany, jako proces tworzenia wartości, Wrocław

 • Szkolenie: Szkolenie dla osób prowadzących terapię dla sprawców przemocy z zakresu: praca ze sprawcami zaburzonymi osobowościowo, Wrocław

 • Szkolenie: Rozwój i wzbogacanie kompetencji zawodowych osób prowadzących programy korekcyjno – edukacyjne i psychoterapeutyczne ze sprawcami przemocy domowej

 • Uczestnictwo w licznych konferencjach i warsztatach

Doświadczenie zawodowe
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław
 • Wrocławskie Centrum Zdrowia, Wrocław
 • Milickie Centrum Medyczne, Milicz
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Lubiąż
 • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii, Krośnice
 • Zakład Karny, Wrocław
 • Praktyka prywatna
Zakres konsultacji i terapii
 • brak satysfakcji z życia np.: poczucie bezsensu, brak kontroli nad życiem, poczucie niewykorzystywania własnych możliwości, trudności w znalezieniu swojego miejsca w życiu
 • problemy w relacjach z innymi ludźmi np.: lęk przed ludźmi, kłopoty w związkach,
 • admierna zależność/kontrola w relacjach, brak przyjaciół, współuzależnienie,
 • ieśmiałość, izolacja, nadmierna otwartość
 • trudności w dogadaniu się ze sobą np.: niska/zawyżona samoocena, brak poczucia jasności kim się jest, poczucie braku kontaktu ze sobą, poczucie samotności
 • trudności emocjonalne np.: nieznajomość swoich emocji, nadmierna kontrola/kłopoty z kontrolą emocji, wahania nastroju, obojętność, nieśmiałość, zależność od innych
 • trudności wynikające z wychowania się w środowisku z problemem alkoholowym:
 • orosłe Dzieci Alkoholików
 • trudności wynikające z wychowania się w dysfunkcyjnym środowisku
 • kłopoty w relacjach rodzinnych, z przyjaciółmi, w pracy
 • przemoc: osoby które były i/lub są ofiarą/świadkiem/sprawcą przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej, zaniedbania
 • nadmierne przeżywanie wstydu, poczucia winy, lęku, poczucia krzywdy
 • zamartwianie się, uporczywe myślenie o problemach, życie przeszłością, lęk przed przyszłością
 • kryzys życiowy
 • trudności związane z podejmowaniem wyzwań życiowych
 • nowe sposoby funkcjonowania w życiu codziennym
 • rozwój osobisty, głębsze poznanie siebie i innych