fbpx

Magdalena Duszyńska

psycholog, interwent kryzysowy

magdalena-duszynska

Konsultacja indywidualna:
200 zł / 50 min.

Wizyta domowa:
250 zł / 50 min.

Magdalena Duszyńska

psycholog, interwent kryzysowy

Bio

Jestem psychologiem, interwentem kryzysowym i trenerem. Pracuję głównie w obszarze relacji między dorosłymi a dziećmi. Wspieram rodziców w dbaniu o empatyczną komunikację z dzieckiem i w odkrywaniu, że za zachowaniem dziecka stoi ukryta potrzeba i przeżywane emocje. Mam głębokie przekonanie, że to rodzic jest ekspertem od swojego dziecka i w gabinecie wspólnie poszukujemy strategii oraz rozwiązań, które sprawdzą się w danej rodzinie. W swojej pracy kieruję się założeniami Rodzicielstwa Bliskości. Wykorzystuję także elementy metody Self-Reg. Pracuję w przedszkolach i żłobkach, jednocześnie wspierając dzieci, ich rodziców oraz kadrę.

Jako interwent kryzysowy w trakcie szkolenia, wspieram młodzież i dorosłych w momentach trudnych. Towarzyszę im w procesie uruchamiania zasobów, które pozwolą przeżyć sytuację kryzysową. Kryzysem nazywamy szczególny stan emocjonalny, w którym czujemy zachwianie równowagi na skutek jakiegoś przełomowego momentu bądź zmiany w naszym życiu, na przykład: śmierci bliskiej osoby, choroby, zmiany lub utraty pracy, wypadku.

Prowadzę także warsztaty w sektorze edukacji dla uczniów, rodziców oraz pedagogów w zakresie psychologii nowych technologii i cyberprzemocy. Jestem ekspertem we wrocławskiej Cyberporadni, koordynowanej przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Wspieranie najmłodszych w zakresie mowy nienawiści i zagrożeń w sieci jest moją misją.

Wykształcenie
 • Kurs roczny Interwencji Kryzysowej (Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej)

 • Studium Psychoterapii dzieci i młodzieży, Wrocławski Instytut Psychoterapii

 • Psychologia, studia jednolite pięcioletnie, Uniwersytet SWPS WZ we Wrocławiu

 • Przygotowanie Pedagogiczne – Studia Podyplomowe na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu

 • Szkoła Trenerów Biznesu “Moderator”

 • Studium Projektowanie Interakcji Człowiek i Technologia, Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu

 • Kurs: Terapia behawioralna w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania w oparciu o techniki Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ)

 • Kurs Uzależnienia behawioralne (organizowany przez Karan)

 • Kurs Praktyczne aspekty pracy z pacjentem

 • Zintegrowany model psychoterapii dzieci i młodzieży

 • Wspieranie dzieci w regulacji emocji

 • Fazy rozwoju dziecka i cykle życia rodziny. Etiologia zaburzeń psychicznych w okresie rozwojowym.

 • Self Regulation dla Specjalistów

Doświadczenie zawodowe
 • psycholog-ekspert w projekcie “Poradnictwo ds. uzależnień od internetu”;
 • we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego; anonimowa linia telefonicznego wsparcia;
 • dzielanie pomocy interwencyjnej z zakresu psychologii nowych technologii, cyberuzależnień i cyberprzemocy
 • psycholog dziecięcy w filii żłobków
 • psycholog dziecięcy w przedszkolu
 • prezes Fundacji Miej Więcej, której celem działań jest wspieranie innych i pomoc ludziom w realizowaniu ich dróg rozwoju
 • trener umiejętności miękkich (praktyka własna)
 • konsultacje psychologiczne we współpracy z wieloma organizacjami i fundacjami
Zakres konsultacji i terapii

Zakres konsultacji i terapii dzieci i młodzieży:

 • cyberprzemoc i nowe technologie w życiu młodzieży, uzależnienia (od gier, od internetu)
 • trudności wychowawcze, trudności rozwojowe, trudności szkolne
 • trudności adaptacyjne
 • trudności związane z zaniżoną samooceną, brakiem pewności siebie
 • trudności dotyczące zaburzeń nastroju, stanami depresyjnymi, brakiem chęci do działania, brakiem motywacji
 • stany lękowe, nadmierny stres, problemy ze snem
 • zachowania agresywne, antyspołeczne, buntownicze
 • trudności związane z pieczą zastępczą i adopcją
 • trudności związane z rozwodem rodziców
 • kryzysy życiowe i emocjonalne w okresie dojrzewania
 • chęć poznania i zrozumienia siebie
 • trudności z radzeniem sobie z emocjami
 • trudności w nawiązywaniu relacji
 • wsparcie w przeżywaniu żałoby

Zakres konsultacji i terapii dorosłych:

 • kryzysy emocjonalne i życiowe (np. utrata pracy, żałoba, rozwód, zmiany życiowe)
 • brak motywacji do zmiany, trudności z podejmowaniem decyzji
 • obniżenie nastroju, przedłużające się uczucie smutku, zamartwianie się
 • trudności z kontrolą i regulacją emocji (np. agresja, autoagresja)
 • trudności w relacjach (rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych)
 • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji międzyludzkich
 • trudności radzenia sobie ze stresem, napięciem
 • poczucie bezradności
 • trudności z asertywnością, wyznaczaniem granic
 • obniżone poczucie własnej wartości, pewności siebie
 • samorozwój (potrzeba lepszego poznania siebie i swoich potrzeb oraz celów życiowych)