fbpx

sonia zięcik

psycholog dziecięcy, Certyfikowany trener TUS

Zuzanna Poszwa

Konsultacja indywidualna:
180 zł / 50 min.

sonia zięcik

psycholog dziecięcy, Certyfikowany trener TUS

Bio

Jestem psychologiem dziecięcym z wykształcenia i zamiłowania. Udzielam wsparcia dzieciom w wieku od 3 do 15 lat, doświadczającym trudności emocjonalnych, adaptacyjnych, szkolnych, związanych z zaniżoną samooceną i niskim poczuciem wartości. Pomagam w sytuacji występowania deficytów rozwojowych, niepełnosprawności i całościowych zaburzeń rozwoju. Udzielam konsultacji psychologicznych rodzicom, chcącym podnieść swoje kompetencje wychowawcze i rodzicielskie, towarzysząc swoim dzieciom w przezwyciężaniu trudności. Wykorzystuję rzetelną i sprawdzoną wiedzę psychologiczną. W codziennej pracy stawiam na budowanie atmosfery życzliwości, bezpieczeństwa i akceptacji.

Wykształcenie
 • Psychologia, studia jednolite pięcioletnie, Uniwersytet Wrocławski
 • „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”, Centrum CBT w Warszawie
 • „Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym i nadpobudliwym)”, Fundacja PRYMUS
 • „Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu
 • „Rodzina na rozstajach. Jak wspierać dzieci i dorosłych w sytuacji rozwodu, separacji, rozstania?”, Bliskie Miejsce EDU w Warszawie
 • Certyfikat Trenera TUS dla dzieci w normie rozwojowej oraz ze spektrum autyzmu, Studio Psychologiczne Joanna Węglarz
 • Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Doświadczenie zawodowe
  • Psycholog przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach, Przedszkolu nr 111 we Wrocławiu oraz Gminnym Przedszkolu Marzeń i Talentów w Dobroszycach,
  • Psycholog szkolny w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach,
  • Staż psychologiczny w Zespole Szkół Integracyjnych we Wrocławiu,
  • Prowadzenie warsztatów dla Rodziców w obszarze wspierania umiejętności rodzicielskich,
  • Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży w Centrum Terapii ProMedis w Oleśnicy.
Zakres konsultacji i terapii

Zakres konsultacji i terapii dla dzieci (3-15 lat):

 • problemy z komunikacją i mową, powtarzające się schematy zachowań, ograniczone zainteresowania dziecka, izolowanie się,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (podejrzenie lub zdiagnozowany autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera),
 • ADHD (podejrzenie lub zdiagnozowane zaburzenie).
 • trudności w wyrażaniu i regulowaniu emocji,
 • dziecięcy lęk,
 • zaparcia nawykowe,
 • moczenie się,
 • nieśmiałość, brak pewności siebie, obniżony nastrój,
 • zachowania agresywne, opozycyjne, buntownicze,
 • trudność w zakresie nawiązywania relacji oraz respektowania norm i zasad społecznych,
 • problemy adaptacyjne w przedszkolu i szkole, 
 • trudne emocje między rodzeństwem,
 • wsparcie okołorozwodowe.

 

Zakres konsultacji dla rodziców:

 • trudności wychowawcze,
 • dziecko w procesie zmiany: jaki sposób przygotować dziecko na pojawienie się rodzeństwa, jak przygotować do adaptacji w przedszkolu, jak oswoić ze stratą,
 • trudności w wyznaczaniu dziecku granic lub „byciu konsekwentnym”
 • brak wiary w swoje umiejętności rodzicielskie,
 • wątpliwości związane ze stylem wychowawczym,
 • wsparcie okołorozwodowe,
 • psychoedukacja dla rodziców dzieci z diagnozą.