DZIECI I MŁODZIEŻ


Oferujemy konsultacje, diagnozę i terapie dla dzieci i młodzieży w zakresie:

 • depresji, obniżonego nastroju
 • lęku – m. in. napady paniki, fobie, natrętne myśli i przymusowe czynności
 • nerwicy, napięcia, stresu, niepokoju, zamartwiania się
 • sytuacji kryzysowych i doświadczeń traumatycznych, tj. wypadek, śmierć bliskiej osoby, napaść, sytuacje zagrożenia życia, diagnoza choroby, przemoc, rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania / szkoły
 • straty i żałoby
 • uzależnienia i współuzależnienia
 • przemocy
 • zaburzeń odżywiania
 • choroby nowotworowej 
 • problemów wieku dojrzewania
 • trudności adaptacyjnych: szkolne, przedszkolne
 • moczenia nocnego, zaparć, bólu głowy i brzucha, trudności ze snem
 • trudności z kontrolą złości, zachowania agresywne, autoagresywne
 • poczucie braku zrozumienia, poczucie osamotnienia
 • niskiego poczucia wartości
 • trudności w podejmowaniu decyzji 
 • nieśmiałości, trudności w relacjach
 • spektrum autyzmu 
 • ADHD
 • problemów z koncentracją uwagi
 • dysleksji i APD (zaburzenia przetwarzania słuchowego)
 • zaburzeń integracji sensorycznej (SI)

NASI SPECJALIŚCI W OBSZARZE „DZIECI I MŁODZIEŻ”:

ONLINE

KATARZYNA HOŁOSZKIEWICZ (BULIC)

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny


justyna-wronka

JUSTYNA WRONKA-KLIMCZUK

psycholog, interwent kryzysowy, terapeuta pedagogiczny, trener


zofia-sozanska-alty

ZOFIA SOZAŃSKA-ALTY

psycholog, psychoterapeuta 


renata-bibik

RENATA BIBIK

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener


BEATA GAŁKA

psycholog, certyfikowany trener EFT, terapeuta poznawczo-behawioralny


anna-kubacka

ANNA KUBACKA

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog 


katarzyna-wnuk

KATARZYNA WNUK

psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny 


leszek-olszewski

LESZEK OLSZEWSKI

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień


magdalena-duszynska

MAGDALENA DUSZYŃSKA

psycholog, interwent kryzysowy


Aneta Cupta

psycholog, terapeuta, seksuolog


michal-staroszczyk

MICHAŁ STAROSZCZYK

psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta


Aleksandra Sosnowska

psycholog, interwent kryzysowy, psychotraumatolog


IZABELA SIULCZYŃSKA

Certyfikowany Coach ACC ICF, Trener biznesu

OLEŚNICA

KATARZYNA HOŁOSZKIEWICZ (BULIC)

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny


justyna-wronka

JUSTYNA WRONKA-KLIMCZUK

psycholog, interwent kryzysowy, terapeuta pedagogiczny, trener


zofia-sozanska-alty

ZOFIA SOZAŃSKA-ALTY

psycholog, psychoterapeuta 


renata-bibik

RENATA BIBIK

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener


anna-kubacka

ANNA KUBACKA

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog 


katarzyna-wnuk

KATARZYNA WNUK

psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny 


leszek-olszewski

LESZEK OLSZEWSKI

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień


magdalena-duszynska

MAGDALENA DUSZYŃSKA

psycholog, interwent kryzysowy


michal-staroszczyk

MICHAŁ STAROSZCZYK

psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta


Aleksandra Sosnowska

psycholog, interwent kryzysowy, psychotraumatolog


IZABELA SIULCZYŃSKA

Certyfikowany Coach ACC ICF, Trener biznesu

katarzyna-wnuk

KATARZYNA WNUK

psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny