PRZEMOC


Osoba w sytuacji przemocy może doświadczać:

 • napięcia, lęku, wstydu, poczucia winy
 • obniżenia nastroju, smutku, przygnębienia, złego samopoczucia
 • dolegliwości fizycznych, osłabienia, spadku energii, trudności ze snem, spadku apetytu
 • poczucie uwikłania 
 • chwiejność emocjonalna, trudności w podejmowaniu decyzji 
 • wycofania, bierności, braku wiary w możliwość zmiany 
 • poczucia bezradności, beznadziei
 • niskiej samooceny, poczucia wartości, negatywnego obrazu siebie  i negatywnych myśli 
 • poczucia izolacji i samotności

A także:

 • narastającej złości, frustracji, potrzeby odzyskania poczucia wpływu na swoje życie 
 • potrzeby spokoju, odpoczynku, potrzeby odzyskania równowagi psychofizycznej
 • potrzeby odbudowania samooceny, poczucia wartości  i siły
 • potrzeby odbudowania umiejętności samodzielnego radzenia sobie, poczucia sprawczości i skuteczności w polepszanie swojej sytuacji
 • potrzeba odbudowania poczucia bezpieczeństwa, stabilności i godności 
 • potrzeby bezpiecznego miejsce,  wsparcia i możliwości odreagowania trudnych emocji i doświadczeń 
 • potrzeby planowania bezpiecznej  przyszłości 

Przemoc to zamierzone i celowe działanie przeciwko drugiej osobie, wykorzystujące przewagę siły, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie, ból i szkody. 

Cechy przemocy:

 • jest intencjonalna: jest zamierzonym działaniem i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary
 • siły są nierównomierne: w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą (fizycznie, psychicznie, materialnie, zawodowo, społecznie)
 • narusza prawa osobiste: sprawca wykorzystuje przewagę sił, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności cielesnej, godności, szacunku itd.)
 • powoduje cierpienie i ból: sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że ma mniejsze zdolności do samoobrony.

Rodzaje przemocy:

 • Fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej
 • Psychiczna – naruszenie godności osobistej
 • Seksualna – naruszenie intymności.
 • Ekonomiczna – naruszenie własności.
 • Zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

Typy przemocy:

 • Przemoc gorąca – to gwałtowny wybuch tłumionych uczuć złości, frustracji, wściekłości, powodujący agresywne zachowania. Często przyczyny tych trudnych uczuć sprawcy tkwią zupełnie gdzie indziej, np. powodują je konflikty w pracy. Sprawca nie mogąc sobie z nimi poradzić, odreagowuje je na członkach rodziny. Wie, że może sobie na takie zachowanie pozwolić.
 • Przemoc chłodna – w przeciwieństwie do poprzedniej nie przejawia się występowaniem tak gwałtownych emocji i agresywnych zachowań. Wydaje się, że sprawca jest spokojniejszy bądź bardziej się kontroluje. Przemoc chłodna przyjmuje nieraz postać bardzo rygorystycznego stylu wychowania czy też autorytarnego traktowania dorosłych członków rodziny. Sprawca jest przekonany o słuszności swoich czynów, zawsze znajdzie dla nich usprawiedliwienie: „gdybym ich nie bił, to nie wyrosłyby na porządnych ludzi”, „to dla jej dobra, bo inaczej całkowicie się zmarnuje”, „jakbym jej nie doprowadził do porządku, to by w ogóle o dom nie dbała” itp.

Na podstawie www.niebieskalinia.info

NASI SPECJALIŚCI W OBSZARZE „PRZEMOC”:

ONLINE
kamila-sidorowicz

KAMILA SIDOROWICZ

psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista ds. przemocy


renata-bibik

RENATA BIBIK

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany specjalista ds. przemocy


zofia-sozanska-alty

ZOFIA SOZAŃSKA-ALTY

psycholog, psychoterapeuta 


anna-kowska-polanska

ANNA KOWSKA-POLAŃSKA

psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany trener EFT


dorota-kulikowska

DOROTA KULIKOWSKA

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, terapeuta uzależnień 


karolina-kaja

KAROLINA KAJA

lek. med. specjalista psychiatra osób dorosłych


BEATA GAŁKA

psycholog, certyfikowany trener EFT, terapeuta poznawczo-behawioralny


anna-kubacka

ANNA KUBACKA

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog 


magdalena-duszynska

MAGDALENA DUSZYŃSKA

psycholog, interwent kryzysowy


michal-staroszczyk

MICHAŁ STAROSZCZYK

psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta


Aleksandra Sosnowska

psycholog, interwent kryzysowy, psychotraumatolog


Aneta Cupta

psycholog, terapeuta, seksuolog


OLEŚNICA
kamila-sidorowicz

KAMILA SIDOROWICZ

psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista ds. przemocy


renata-bibik

RENATA BIBIK

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany specjalista ds. przemocy


zofia-sozanska-alty

ZOFIA SOZAŃSKA-ALTY

psycholog, psychoterapeuta 


anna-kowska-polanska

ANNA KOWSKA-POLAŃSKA

psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany trener EFT


dorota-kulikowska

DOROTA KULIKOWSKA

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, terapeuta uzależnień 


karolina-kaja

KAROLINA KAJA

lek. med. specjalista psychiatra osób dorosłych


anna-kubacka

ANNA KUBACKA

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog 


magdalena-duszynska

MAGDALENA DUSZYŃSKA

psycholog, interwent kryzysowy


michal-staroszczyk

MICHAŁ STAROSZCZYK

psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta