fbpx

Przemoc

Osoba w sytuacji przemocy może doświadczać:

 • napięcia, lęku, wstydu, poczucia winy
 • obniżenia nastroju, smutku, przygnębienia, złego samopoczucia
 • dolegliwości fizycznych, osłabienia, spadku energii, trudności ze snem, spadku apetytu
 • poczucie uwikłania 
 • chwiejność emocjonalna, trudności w podejmowaniu decyzji 
 • wycofania, bierności, braku wiary w możliwość zmiany 
 • poczucia bezradności, beznadziei
 • niskiej samooceny, poczucia wartości, negatywnego obrazu siebie  i negatywnych myśli 
 • poczucia izolacji i samotności

A także:

 • narastającej złości, frustracji, potrzeby odzyskania poczucia wpływu na swoje życie 
 • potrzeby spokoju, odpoczynku, potrzeby odzyskania równowagi psychofizycznej
 • potrzeby odbudowania samooceny, poczucia wartości  i siły
 • potrzeby odbudowania umiejętności samodzielnego radzenia sobie, poczucia sprawczości i skuteczności w polepszanie swojej sytuacji
 • potrzeba odbudowania poczucia bezpieczeństwa, stabilności i godności 
 • potrzeby bezpiecznego miejsce,  wsparcia i możliwości odreagowania trudnych emocji i doświadczeń 
 • potrzeby planowania bezpiecznej  przyszłości 

Przemoc to zamierzone i celowe działanie przeciwko drugiej osobie, wykorzystujące przewagę siły, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie, ból i szkody. 

Cechy przemocy:

 • jest intencjonalna: jest zamierzonym działaniem i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary
 • siły są nierównomierne: w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą (fizycznie, psychicznie, materialnie, zawodowo, społecznie)
 • narusza prawa osobiste: sprawca wykorzystuje przewagę sił, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności cielesnej, godności, szacunku itd.)
 • powoduje cierpienie i ból: sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że ma mniejsze zdolności do samoobrony.

Rodzaje przemocy:

 • Fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej
 • Psychiczna – naruszenie godności osobistej
 • Seksualna – naruszenie intymności.
 • Ekonomiczna – naruszenie własności.
 • Zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

Typy przemocy:

 • Przemoc gorąca – to gwałtowny wybuch tłumionych uczuć złości, frustracji, wściekłości, powodujący agresywne zachowania. Często przyczyny tych trudnych uczuć sprawcy tkwią zupełnie gdzie indziej, np. powodują je konflikty w pracy. Sprawca nie mogąc sobie z nimi poradzić, odreagowuje je na członkach rodziny. Wie, że może sobie na takie zachowanie pozwolić.
 • Przemoc chłodna – w przeciwieństwie do poprzedniej nie przejawia się występowaniem tak gwałtownych emocji i agresywnych zachowań. Wydaje się, że sprawca jest spokojniejszy bądź bardziej się kontroluje. Przemoc chłodna przyjmuje nieraz postać bardzo rygorystycznego stylu wychowania czy też autorytarnego traktowania dorosłych członków rodziny. Sprawca jest przekonany o słuszności swoich czynów, zawsze znajdzie dla nich usprawiedliwienie: „gdybym ich nie bił, to nie wyrosłyby na porządnych ludzi”, „to dla jej dobra, bo inaczej całkowicie się zmarnuje”, „jakbym jej nie doprowadził do porządku, to by w ogóle o dom nie dbała” itp.

Na podstawie www.niebieskalinia.info

NASI SPECJALIŚCI W OBSZARZE „PRZEMOC”: