fbpx

Superwizja grupowa dla (psycho)terapeutów / 06.12.2018 godz.17.00-21.00

Centrum Psychologiczne w Oleśnicy zaprasza (psycho)terapeutów (również w trakcie szkolenia) na superwizję grupową 06.12.2018 (czwartek) w godz. 17:00-21:00.

Koszt: 120 zł/osobę

Prowadzący:

Tomasz Świtek – mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, superwizor PSTTSR, superwizor IASTI, certyfikat Instytutu Korzybskiego w Belgii w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz hipnoterapii ericksonowskiej, trener treningu grupowego II° Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek rady merytorycznej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR. Obecnie trener, wykładowca, mediator w Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Terapeuta w Centrum Pomocy Profesjonalnej w Warszawie.

Od 25 lat pracuje w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej. Pracuje głównie z dorosłymi – w kontakcie indywidualnym, z parami, grupowo. Wieloletni współpracownik Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wykładowca Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Trener i wykładowca Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Współautor/autor artykułów i książek dotyczących podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach publikowanych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Niemczech. Prowadzi zajęcia z zakresu tsr w Polsce i za granicą – między innymi dla Insytutu Korzybskiego w Belgii, Uniwersytetu Fontys w Holandii, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek zarządów European Brief Therapy Association oraz International Alliance of SF Teaching Institutes.