fbpx

Jesteś rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym? Obserwujesz któreś z wymienionych niżej objawów? Sprawdź czy to nie dysleksja.
Co prawda objawy dysleksji bardziej widoczne stają się dopiero w szkole, jednak już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują dzieci z tzw. ryzykiem dysleksji. Im wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe szanse aby zapobiec trudnościom szkolnym.

Już od 1 października obchodzimy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Z tej okazji zapraszamy mieszkańców Oleśnicy i okolic na bezpłatne konsultacje i terapie rodziców z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Objawy, na które warto zwrócić uwagę:

 • opóźniony rozwój mowy
 • mała sprawność i koordynacja ruchowa: zabawy ruchowe, nauka jazdy na rowerze dwukołowym, łyżwach, nartach, trudności z rzucaniem do celu i chwytaniem
 • mała sprawność podczas samoobsługi, rysowania i pisania
 • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne
 • wolne czytanie
 • słabe rozumienie tekstu czytanego
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych
 • oburęczność
 • mylenie prawej i lewej ręki
 • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii

(źródło: Polskie Towarzystwo Dysleksji).

Na konsultacje zaprasza Elżbieta Chojaczyk – terapeuta dysleksji, stosująca nowoczesną metodę – tj.metodę Warnkego. Jej innowacyjność polega na tym, że koncentruje się na przyczynach, a nie objawach, dlatego efektywność i skuteczność jest większa niż w tradycyjnych metodach. I są na to już dowody naukowe. Prowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Hannowerze badania pokazują poprawę czytania i pisanka nawet o 42%. Polskie badania przeprowadzone w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego potwierdzają jej efektywność w terapii dysleksji.

Więcej informacji o terapeutce dysleksji.

Zapisy na bezpłatne konsultacje w Centrum Psychologicznym przy ul. Słowackiego 5 w Oleśnicy,
tel. 500 344 005.