DORADZTWO ZAWODOWE, KARIERY


Oferujemy konsultacje, diagnozę i doradztwo zawodowe / kariery:

 • diagnoza psychologiczna w oparciu o testy psychologiczne
 • diagnoza potencjału zawodowego
 • wybór ścieżki edukacyjnej
 • wybór zawodu
 • planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • poruszanie się po rynku pracy
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny, portfolio)
 • przygotowanie do spotkania rekrutacyjnego
 • rozwój potencjału osobistego
 • rozwój kompetencji miękkich
 • budowanie skuteczności osobistej
 • planowanie i realizowanie celów
 • radzenie sobie ze stresem
 • budowanie i utrzymanie motywacji

NASI SPECJALIŚCI W OBSZARZE „DORADZTWO ZAWODOWE / KARIERY”:

ONLINE
ewa-godlewska

EWA GODLEWSKA

psycholog, psychoterapeuta, coach, doradca kariery 


BEATA GAŁKA

psycholog, certyfikowany trener EFT, terapeuta poznawczo-behawioralny


IZABELA SIULCZYŃSKA

Certyfikowany Coach ACC ICF, Trener biznesu

OLEŚNICA
ewa-godlewska

EWA GODLEWSKA

psycholog, psychoterapeuta, coach, doradca kariery 


IZABELA SIULCZYŃSKA

Certyfikowany Coach ACC ICF, Trener biznesu