fbpx

Katarzyna Wnuk

KATARZYNA WNUK

psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny

katarzyna-wnuk


Jestem psychologiem i terapeutą w trakcie
szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzę konsultacje indywidualne dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Specjalizuję się w pracy z osobami w kryzysie, doświadczającymi lęku, straty, obniżenia nastroju i samooceny. W pracy korzystam głównie z metod poznawczo-behawioralnych, jednak dostosowuję narzędzia pracy indywidualnie do pacjentów. Stale rozwijam swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach, konferencjach i szkoleniach.

Wykształcenie:

Szkoły:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Prągłowskiej (w trakcie)
 • Psychologia, specjalność: psychologia kliniczna i psychologia biznesu, Uniwersytet SWPS
 • Przygotowanie pedagogiczne, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Szkolenia, warsztaty, konferencje:

 • Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym – (szkolenie – Akademia Praktyka TherapyTools)
 • Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży (szkolenie – Ginemedica)
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) z dziećmi i młodzieżą w ujęciu całościowym (kurs – Centrum TUTOR)
 • Uzależnienia behawioralne (szkolenie – KARAN)
 • Zawód coach (szkolenie – Akademia Biznesu)
 • Coaching oraz rozwój umiejętności wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy z klientem (mentoring – Akademia Biznesu)
 • Kompetencje w zakresie autoprezentacji i radzeniu sobie ze stresem (szkolenie – Uniwersytet SWPS)
 • Kompetencje zawodowe coacha (szkolenie – Uniwersytet SWPS)
 • Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego (szkolenie ORE)
 • Uwarunkowania psychologiczne i rozwojowe dzieci cudzoziemskich (szkolenie – Fundacja Ukraina)
 • Terapia dziecka z autyzmem (szkolenie – Centrum Terapii PROMITIS)
 • Praca z dzieckiem z trudnościami (konferencja i warsztaty – Dolnośląska Szkoła Wyższa)
 • Jak dbać o dobrostan psychiczny w obliczu wyzwań w dzisiejszym świecie (kongres psychologiczny „Charaktery”)

Doświadczenie:

 • Centrum Terapii PROMITIS: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrocławiu
 • Terapeutyczny Punkt Przedszkolny we Wrocławiu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrocławiu
 • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
 • Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
 • Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Zakres konsultacji:

 • trudności w sferze zawodowej, rodzinnej, osobistej
 • zmaganie się z sytuacjami kryzysowymi
 • radzenie sobie ze stratą – doświadczenie żałoby, rozwodu, utraty zdrowia
 • niska samoocena, brak wiary w siebie i w swoje umiejętności
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami tj. przygnębienie, smutek, depresja
 • wspieranie osób zajmujących się na co dzień osobami z niepełnosprawnością, chorymi, wymagającymi opieki
 • wsparcie osób mających problemy w relacji z partnerem, dzieckiem
 • wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie dzieci i młodzieży mających trudności szkolne, rówieśnicze
 • problemy ze stawianiem granic, z asertywnością
 • poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju, nabywanie nowych umiejętności