COACHING


COACHING jest procesem rozwojowym, w którym Klient wspólnie z coachem pracuje nad wyznaczonym celem. Współpraca oparta jest na relacji partnerskiej, w której coach, poprzez odpowiednie pytania i techniki, wspiera Klienta w rozpoznawaniu jego umiejętności, zdolności i talentów oraz pełniejszym wyzwoleniu swojego potencjału. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznawać lepiej samego siebie i korzystać ze swojego potencjału, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz rozwijać się zawodowo. Coach nie daje złotych rad, pomaga uczyć się i korzystać ze swoich zasobów. 

Oferujemy sesje:

  • Life coaching – dedykowane osobom pragnącym określić swoje cele i role życiowe, znajdujących się w okresie zmian i podejmowania decyzji oraz pragnącym prowadzić wysokiej jakości życie poprzez rozwój kompetencji osobistych takich jak komunikacja, radzenie sobie ze stresem, budowanie zdrowych nawyków, rozwój samoświadomości, umiejętność podejmowania decyzji i skuteczności w działaniu. 
  • Career coaching – skupione na rozwoju zawodowym, dla osób planujących zmiany zawodowe lub podejmujących decyzje o ścieżce rozwoju zawodowego. Proces coachingu pomoże określić potencjał zawodowy, zaplanować i zrealizować cele zawodowe oraz budować proaktywną postawę. 

NASI SPECJALIŚCI W OBSZARZE „COACHING”:

ONLINE
ewa-godlewska

EWA GODLEWSKA

psycholog, psychoterapeuta, coach, doradca kariery 


joanna-kotulska

JOANNA KOTULSKA

certyfikowany terapeuta, coach


magdalena-duszynska

MAGDALENA DUSZYŃSKA

psycholog, interwent kryzysowy


michal-staroszczyk

MICHAŁ STAROSZCZYK

psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta


IZABELA SIULCZYŃSKA

Certyfikowany Coach ACC ICF, Trener biznesu

OLEŚNICA
ewa-godlewska

EWA GODLEWSKA

psycholog, psychoterapeuta, coach, doradca kariery 


joanna-kotulska

JOANNA KOTULSKA

certyfikowany terapeuta, coach


michal-staroszczyk

MICHAŁ STAROSZCZYK

psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta


IZABELA SIULCZYŃSKA

Certyfikowany Coach ACC ICF, Trener biznesu


joanna-bartczak-kotulska

JOANNA BARTCZAK-KOTULSKA

psycholog, certyfikowany terapeuta, certyfikowany trener EFT


joanna-bartczak-kotulska

JOANNA BARTCZAK-KOTULSKA

psycholog, certyfikowany terapeuta, certyfikowany trener EFT