Aleksandra Sosnowska

psycholog, interwent kryzysowy, psychotraumatolog

Jestem psychologiem, interwentem kryzysowym oraz psychotraumatologiem w trakcie szkolenia. Pracuję w Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” działającej przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu. Wspieram pacjentów i ich rodziny na wszystkich etapach leczenia oraz po jego zakończeniu. Ponadto prowadzę konsultacje indywidualne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w kryzysie, po doświadczeniach traumy, straty, choroby, zaburzeń nastroju, lęku, zaburzeń adaptacyjnych i poczucia braku sprawczości. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, uczestniczę w licznych szkoleniach i konferencjach. Najważniejsze w pracy z drugim człowiekiem są dla mnie relacja, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. W wolnych czasie lubię czytać książki kryminalistyczne i grać w planszówki.

Wykształcenie:

 • Psychologia, Uniwersytet Wrocławski 
 • Studium Interwencji Kryzysowej, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu 
 • Psychotraumatologia, Collegium Humanum Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie (w trakcie)

Kusy i szkolenia:

 • „Przeszczep szpiku i medyczny cud – terapia CAR-T w leczeniu białaczek”, Portal ONKORODZICE
 • „Porozmawiajmy o śmierci, teraz”, Fundacja Nagle Sami
 • „Pacjent w kryzysie – interwencja kryzysowa w praktyce”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • „Techniki relaksacyjne i wizualizacyjne dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodziców”, Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „PLUS”
 • „Jak rozpoznać, że dziecko jest krzywdzone? Jak interweniować?”, Fundacja NON LICET
 • „Czego warto nauczyć się od terapeutów psychodynamicznych o budowaniu relacji z pacjentami?”, Centrum Terapii DIALOG
 • 14 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne 

Doświadczenie zawodowe:

 • Psycholog w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu 
 • Psycholog w Centrum Konsultacyjnym dla Wyzdrowiaczków „OnkoMocni” w „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu 
 • Psycholog w Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” we Wrocławiu 
 • Staż w „Klinice Mentalnej” działającej na zlecenie Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu

Zakres konsultacji dla dzieci:

– niska samoocena, brak pewności siebie

– obniżony nastrój, objawy depresyjne

– niska motywacja 

– sytuacje stresowe

– trudności wychowawcze, rozwojowe oraz szkolne

– trudności adaptacyjne 

– doświadczenia przemocy

– agresja, zachowania buntownicze

– kryzys związany z dojrzewaniem  

– trudności związane z relacją rodzic-dziecko

– rozwód rodziców 

– trudności w radzeniu sobie z emocjami

– problemy w nawiązywaniu relacji 

– problemy w zrozumieniu i odnalezieniu siebie

– wsparcie w chorobie onkologicznej w trakcie leczenia i po zakończeniu 

– wsparcie w przeżywaniu straty lub żałoby 

Zakres konsultacji dla dorosłych:

– kryzysy życiowe i emocjonalne (np. strata, żałoba, choroba, utrata pracy)

– strach przed zmianami, niska motywacja

– stres

– trudność w radzeniem sobie z emocjami

– problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych 

– braki pewności siebie, poczucie niższości 

– doświadczenia przemocy

– obniżony nastrój, objawy depresyjne

– problemy adaptacyjne 

– problemy z wyznaczaniem granic i asertywnością 

– wsparcie w chorobie onkologicznych w trakcie leczenia i po zakończeniu