fbpx

Katarzyna Kubiczek

terapeuta, doradca rodzinny, certyfikowany trener Familylab

kamila-sidorowicz

 

Konsultacja dla rodziców / opiekunów / wychowawców:
200 zł / 50 min.

Terapia indywidualna:
200 zł / 50 min. 

Terapia rodzinna:
350 zł / 60 min.

 

Katarzyna Kubiczek

terapeuta, doradca rodzinny, certyfikowany trener Familylab

Bio

Jestem terapeutą i doradcą rodzinnym. W pracy skupiam się na relacjach w ujęciu systemowym. Zrozumienie tego, jak funkcjonujemy w związkach z innymi ludźmi, wpływa
na zmianę dynamiki tych relacji. Samoświadomość i samoakceptacja przywraca równowagę i prowadzi klienta do odpowiedzialnego postrzegania siebie.

Wykształcenie
 • Socjoterapia, Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Szkolenie trenerskie Familylab Association
 • Certyfikat trenera Umiejętności Społecznych TUS SST
 • Szkoła Pomocy Psychologicznej we Wrocławiu (Gestalt) – w trakcie
 • Przygotowanie pedagogiczne, Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw, Politechnika Krakowska
Doświadczenie zawodowe

Aktywnie wspieram osoby dorosłe w formie wykładów, warsztatów, seminariów, konsultacji indywidualnych.

Zakres konsultacji i terapii:
 • trudności w rozumieniu siebie i swoich emocji
 • chęć lepszego rozumienia siebie w relacjach
 • trudności w mówieniu NIE i komunikowaniu granic
 • agresja/autoagresja
 • wypalenie rodzicielskie
 • obniżony nastrój
 • przedłużające zamartwianie się
 • poczucie oddalenia w relacjach
 • konflikty wewnątrzrodzinne
 • poczucie oddalenia emocjonalnego w relacji z dzieckiem
 • przytłaczające poczucie winy
 • wsparcie w sytuacji okołorozwodowej
 • kryzys w relacji rodziców
 • brak pewności siebie
 • odczuwanie nadmiernego lęku
 • niskie poczucie własnej wartości

Zakres konsultacji rodzicielskich:

• trudności wychowawcze
• zachowania agresywne
• rozwój zdrowego poczucia wartości
• sztuka dialogu z dzieckiem
• relacje między rodzeństwem
• sztuka mówienia NIE
• granice i potrzeby
• wpływ kar i nagród na rozwój dzieci
• kłótnie o prace domowe
• obowiązki szkolne
• komunikacja z nastolatkiem
• przywództwo oparte na autorytecie osobistym
• relacje w rodzinie patchworkowej
• różnice między rodzicami w podejściu do wychowania dzieci
• konflikty rodzinne