Katarzyna Kubiczek

terapeuta, doradca rodzinny, certyfikowany trener Familylab

kamila-sidorowicz

 

Konsultacja dla rodziców / opiekunów / wychowawców:
200 zł / 50 min.

Terapia indywidualna:
200 zł / 50 min. 

Terapia rodzinna:                   350 zł / 60 min. 

 

Katarzyna Kubiczek

terapeuta, doradca rodzinny, certyfikowany trener Familylab

Bio

Jestem terapeutą i doradcą rodzinnym. W pracy skupiam się na relacjach w ujęciu systemowym. Zrozumienie tego, jak funkcjonujemy w relacjach z innymi ludźmi, wpływa
na zmienę dynamiki tych relacji. Samoświadomość i samoakceptacja przywraca równowagę i prowadzi klienta do odpowiedzialnego postrzegania siebie.

Wykształcenie
 • Socjoterapia, Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Szkolenie trenerskie Familylab Association
 • Certyfikat trenera Umiejętności Społecznych TUS SST
 • Szkoła Pomocy Psychologicznej we Wrocławiu (Gestalt) – w trakcie
 • Przygotowanie pedagogiczne, Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw, Politechnika Krakowska
Doświadczenie zawodowe

Aktywnie wspieram osoby dorosłe w formie wykładów, warsztatów, seminariów, konsultacji indywidualnych.

Zakres konsultacji i terapii
 • Trudności w rozumieniu siebie i swoich emocji
 • Chęć lepszego rozumienia siebie w relacjach,
 • Trudności w mówieniu NIE i komunikowaniu granic,
 • Agresja/autoagresja,
 • Wypalenie rodzicielskie,
 • Obniżony nastrój,
 • Przedłużające zamartwianie się,
 • Poczucie oddalenia w relacjach,
 • Konflikty wewnątrz rodzinne,
 • Poczucie oddalenia emocjonalnego w relacji z dzieckiem,
 • Przytłaczające poczucie winy,
 • Wsparcie w sytuacji okołorozwodowej,
 • Kryzys w relacji rodziców,
 • Brak pewności siebie,
 • Odczuwanie nadmiernego lęku,
 • Niskie poczucie własnej wartości,

Zakres konsultacji rodzicielskich:

• trudności wychowawcze,
• zachowania agresywne
• rozwój zdrowego poczucia wartości
• sztuka dialogu z dzieckiem
• relacje między rodzeństwem
• sztuka mówienia NIE
• granice i potrzeby
• wpływ kar i nagród na rozwój dzieci
• kłótnie o prace domowe
• obowiązki szkolne
• komunikacja z nastolatkiem
• przywództwo oparte na autorytecie osobistym
• Relacje w rodzinie patchworkowej,
• Różnice między rodzicami w podejściu do wychowania dzieci,
• Konflikty rodzinne,

 

 

Umów wizytę