fbpx

Zofia Sozańska-Alty

ZOFIA SOZAŃSKA-ALTY

psycholog, psychoterapeuta

zofia-sozanska-alty

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz praktykiem metody Kids’ Skills. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i pracuję w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (terapia TSR). W swojej praktyce wykorzystuję także doświadczenia nabyte podczas różnych szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii oraz pracy nad świadomością ciała.
Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i poddaje się regularnej superwizji.
Udzielam wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym, również w języku angielskim.
Podczas sesji terapeutycznych wspieram osoby w rozpoznaniu i dotarciu do swojego potencjału oraz w osiągnięciu upragnionych zmian. Ufam, że do najważniejszych umiejętności człowieka w mierzeniu się z życiowymi trudnościami należą: kreatywność, zdolność do zmiany oraz empatia odczuwana w stosunku siebie i innych.
Więcej informacji o mnie na www.zofia.sozanska-alty.com.

Wykształcenie:

  • studia psychologiczne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • szkolenie z Metody Kids’ Skills – Dam Radę!, Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Warszawa
  • szkolenie I, II stopnia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Warszawa (w trakcie)
  • trening Porozumienie Bez Przemocy, prowdząca: Agnieszka Pawilk, Wrocław
  • szkolenie Interwencja kryzysowa i rozwiązywanie konfliktów bez przemocy, Small House Homes, Wielka Brytania
  • szkolenie Praca z dziećmi i rodzicami według zasad terapii systemowej, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS, Katowice
  • szkolenie Narzędzia zapobiegania przemocy, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS, Katowice
  • trening z zakresu Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania Centrum Counsellingu Gestalt, Kraków

Zakres praktyki terapeutycznej:

– konsultacja psychologiczna i terapia dzieci i młodzieży

Obszary: • kryzys związany z rozwodem, stratą bliskiej osoby, zmianą miejsca zamieszkania, chorobą
• trudności w relacji z rówieśnikami lub w szkole np. nieśmiałość, wycofanie • trudności w
kontrolowaniu złości • doświadczenie trudnych emocji np. niepokój, lęk, obniżony nastrój, depresja,
płaczliwość • problemy wieku dojrzewania • trudności adaptacyjne • trudności z koncentracją uwagi •
niskie poczucie własnej wartości • trudności ze snem

– konsultacje rodzicielskie

Konsultacje skierowane są do tych, którzy chcieliby przyjrzeć się zachowaniom swojego dziecka i
zrozumieć przyczyny trudnych lub konfliktowych sytuacji w rodzinie.

– konsultacja psychologiczna i terapia osób dorosłych

Obszary: • stres i niepokój • lęk • trudności emocjonalne związane z utratą bliskiej osoby, rozwodem,
żałobą, chorobą • poczucie samotności • brak zadowolenia z życia i obniżona motywacja • obniżony
nastrój • niskie poczucie wartości, nieśmiałość • problemy ze snem • trudności w podejmowaniu
decyzji • trudności adaptacyjne • kryzys emocjonalny • trudności w relacjach • pragnienie lepszego
poznania i zrozumienia siebie i innych • pragnienie odkrycia swojego potencjału, wykorzystania w
pełni swoich zasobów i kreatywności

Metoda Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny
W pracy z dziećmi (4+), młodzieżą i ich rodzicami lub opiekunami czerpię z podejścia terapii
skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz metody Kids’ Skills obejmującej program Dam Radę! i Jestem
z Ciebie dumny. Metoda Dam Radę! służy zmianie zachowania dzieci i młodzieży, przy zachowaniu
do nich szacunku i budowaniu autentycznej współpracy. Problemy dziecka rozumiane są tu jako
okazja do nabycia nowych umiejętności. Praca z dzieckiem poprzedzona jest zawsze spotkaniem z
rodzicami lub opiekunami – konsultacją psychologiczną. Metoda Jestem z Ciebie dumny skierowana
jest do rodziców, wychowawców oraz opiekunów, którzy uczą się, jak można wspierać dzieci w
przezwyciężaniu ich problemów, koncentrując się na dziecięcych umiejętnościach.