Wczesne wspomaganie rozwoju

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU


Pierwszym obserwatorem dziecka jest jego rodzic/opiekun, który poprzez bliskość, wrażliwość na potrzeby dziecka, wzajemny szacunek oraz miłość kształtuje więź emocjonalną z młodym człowiekiem.

Zdarza się, że rodzic potrzebuje wsparcia w zakresie rozumienia potrzeb dziecka, wzmocnienia w zakresie kompetencji rodzicielskich jak również pomocy, kiedy rozwój psychoruchowy jego dziecka jest opóźniony lub nieharmonijny. Wczesne wspomaganie jest metodą, która pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia opóźnień rozwojowych dziecka jak również dostarcza rodzinie informacji jak postępować i wspierać dziecko w sytuacji, kiedy ma trudności.

Jak wspieramy dzieci (od urodzenia do 7 roku życia) i ich rodziny?
Mając na względzie szczególne potrzeby dzieci (od urodzenia do 7 roku życia) jak również wsparcie dla rodziny proponujemy program kompleksowej, wieloaspektowej specjalistycznej pomocy terapeutyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

NASI SPECJALIŚCI W OBSZARZE „WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU”:

ONLINE
justyna-wronka

JUSTYNA WRONKA-KLIMCZUK

psycholog, interwent kryzysowy, terapeuta pedagogiczny, trener


zofia-sozanska-alty

ZOFIA SOZAŃSKA-ALTY

psycholog, psychoterapeuta 


katarzyna-kubiczek

KATARZYNA KUBICZEK

socjoterapeuta, certyfikowany trener Family Lab


KATARZYNA HOŁOSZKIEWICZ (BULIC)

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny


katarzyna-wnuk

KATARZYNA WNUK

psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny 

OLEŚNICA
justyna-wronka

JUSTYNA WRONKA-KLIMCZUK

psycholog, interwent kryzysowy, terapeuta pedagogiczny, trener


zofia-sozanska-alty

ZOFIA SOZAŃSKA-ALTY

psycholog, psychoterapeuta 


katarzyna-kubiczek

KATARZYNA KUBICZEK

socjoterapeuta, certyfikowany trener Family Lab


KATARZYNA HOŁOSZKIEWICZ (BULIC)

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny


joanna-bartczak-kotulska

JOANNA KOTULSKA

certyfikowany terapeuta, coach


katarzyna-wnuk

KATARZYNA WNUK

psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny 

katarzyna-wnuk

KATARZYNA WNUK

psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny