Zofia Sozańska-Alty

psycholog, psychoterapeuta

zofia-sozanska-alty

Konsultacja indywidualna:
180 zł / 50 min.

Zofia Sozańska-Alty

psycholog, psychoterapeuta

Bio

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz praktykiem metody Kids’ Skills. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i pracuję w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (terapia TSR). W swojej praktyce wykorzystuję także doświadczenia nabyte podczas różnych szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii oraz pracy nad świadomością ciała.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i poddaje się regularnej superwizji.

Udzielam wsparcia psychologicznego dzieciom (od 4. roku życia), młodzieży oraz osobom dorosłym, również w języku angielskim.

Podczas sesji terapeutycznych wspieram osoby w rozpoznaniu i dotarciu do swojego potencjału oraz w osiągnięciu upragnionych zmian. Ufam, że do najważniejszych umiejętności człowieka w mierzeniu się z życiowymi trudnościami należą: kreatywność, zdolność do zmiany oraz empatia odczuwana w stosunku siebie i innych.

Więcej informacji o mnie na www.zofia.sozanska-alty.com

Wykształcenie
 • studia psychologiczne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • szkolenie z Metody Kids’ Skills – Dam Radę!, Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Warszawa
 • szkolenie I, II stopnia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Warszawa (w trakcie)
 • trening Porozumienie Bez Przemocy, prowdząca: Agnieszka Pawilk, Wrocław
  szkolenie Interwencja kryzysowa i rozwiązywanie konfliktów bez przemocy, Small House Homes, Wielka Brytania
 • szkolenie Praca z dziećmi i rodzicami według zasad terapii systemowej, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS, Katowice
 • szkolenie Narzędzia zapobiegania przemocy, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS, Katowice
 • trening z zakresu Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania Centrum Counsellingu Gestalt, Kraków
Zakres konsultacji i terapii

Konsultacja psychologiczna i terapia dzieci i młodzieży

Obszary:

 • kryzys związany z rozwodem, stratą bliskiej osoby, zmianą miejsca zamieszkania, chorobą
 • trudności w relacji z rówieśnikami lub w szkole np. nieśmiałość, wycofanie • trudności w kontrolowaniu złości
 • doświadczenie trudnych emocji np. niepokój, lęk, obniżony nastrój, depresja,
  płaczliwość
 • problemy wieku dojrzewania
 • trudności adaptacyjne
 • trudności z koncentracją uwagi
 • niskie poczucie własnej wartości
 • trudności ze snem

Konsultacje rodzicielskie

Konsultacje skierowane są do tych, którzy chcieliby przyjrzeć się zachowaniom swojego dziecka i zrozumieć przyczyny trudnych lub konfliktowych sytuacji w rodzinie.

Konsultacja psychologiczna i terapia osób dorosłych

Obszary:

 • stres i niepokój
 • lęk
 • trudności emocjonalne związane z utratą bliskiej osoby, rozwodem,
  żałobą, chorobą
 • poczucie samotności
 • rak zadowolenia z życia i obniżona motywacja
 • obniżony nastrój
 • niskie poczucie wartości, nieśmiałość
 • problemy ze snem
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • trudności adaptacyjne
 • kryzys emocjonalny
 • trudności w relacjach
 • pragnienie lepszego poznania i zrozumienia siebie i innych
 • pragnienie odkrycia swojego potencjału, wykorzystania w pełni swoich zasobów i kreatywności

Metoda Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny

W pracy z dziećmi (4+), młodzieżą i ich rodzicami lub opiekunami czerpię z podejścia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz metody Kids’ Skills obejmującej program Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny. Metoda Dam Radę! służy zmianie zachowania dzieci i młodzieży, przy zachowaniu do nich szacunku i budowaniu autentycznej współpracy. Problemy dziecka rozumiane są tu jako okazja do nabycia nowych umiejętności. Praca z dzieckiem poprzedzona jest zawsze spotkaniem z rodzicami lub opiekunami – konsultacją psychologiczną. Metoda Jestem z Ciebie dumny skierowana jest do rodziców, wychowawców oraz opiekunów, którzy uczą się, jak można wspierać dzieci w przezwyciężaniu ich problemów, koncentrując się na dziecięcych umiejętnościach.

Umów wizytę