fbpx

Renata Bibik

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener

renata-bibik

Konsultacja indywidualna:
250 zł / 50 min.

Dr Renata Bibik

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener

Bio

Jestem psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym, wykładowcą akademickim, trenerem szkoleń, certyfikowanym trenerem VCC. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, korzystam z metod terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu (ACT), uważności (MBCT), terapii schematów oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). 

Prowadzę konsultacje psychologiczne i terapię dla osób doświadczających m.in. zaburzeń lękowych, emocjonalnych i nastroju, trudności adaptacyjnych, trudności związanych ze stresem, kryzysem i traumą.

Pracuję z młodzieżą (od 16 r.ż) zmagającą się z obniżonym nastrojem, uczuciem samotności, pustki i zagubienia, obniżoną motywacją i trudnościami w relacjach. Wspieram osoby, które poszukują swojej drogi rozwoju, chcą skutecznie pokonać swoje ograniczenia, potrzebują konkretnych technik i ciekawych metod zmiany negatywnych myśli, przykrych emocji czy trudnych zachowań.

W swojej pracy kieruję się takimi wartościami jak: uczciwość, rzetelność, życzliwość i empatia. Aby jak najskuteczniej pomagać szczególną uwagę przywiązuję do rozwoju zawodowego, od wielu lat doskonalę swoje kompetencje, a swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Wspieram specjalistów pracujących w zakresie interwencji kryzysowej, pomocy społecznej i pomocy rodzinie. Prowadzę szkolenia, treningi i coaching m. in. dla pedagogów i psychologów, nauczycieli, wychowawców, rodziców. 

Wykształcenie

Absolwentka:

 • Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Czteroletniego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo Behawioralnej (PTTPB)
 • Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Szkoły Trenerów „Sieć”
 • Studium Socjoterapii, Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia
 • Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej
 • Szkoleń organizowanych przez m. in. Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytut Psychologii Zdrowia, Ośrodek Edukacji Psychologicznej
Doświadczenie zawodowe
 • Centrum Medyczne Mastermed
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania
 • Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
 • Ośrodek Psychologiczno – Edukacyjny Partner
 • Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała w Świdnicy
 • Firma Szkoleniowa Kreator
Zakres konsultacji i terapii
 • Zespół lęku napadowego, zaburzenie lękowe uogólnione (GAD), lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 • Depresja, dystymia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • Syndrom stresu pourazowego (PTSD)
 • Niska samoocena, brak wiary w siebie i w swoje możliwości
 • Trudności w nawiązywaniu relacji, budowaniu związków, nieśmiałość, poczucie osamotnienia, niezrozumienia przez innych
 • Trudności w relacjach rodzinnych
 • Kryzysy życiowe, żałoba, rozwód
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Trudności adaptacyjne
 • Wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, motywowanie do nauki
 • Nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania
 • Trudności emocjonalne, nadmierne przeżywanie poczucia winy, krzywdy, lęku, wstydu, zachowania impulsywne, nadmierne zamartwianie, natrętne myśli
 • Trudności związane z podejmowaniem decyzji, brak aktywności, niewykorzystywanie swoich możliwości
 • Wypalenie zawodowe, obniżona motywacja
 • Rozwój osobisty, odkrywanie swoich możliwości, doskonalenie własnego potencjału