fbpx

Małgorzata Gosztyła

MAŁGORZATA GOSZTYŁA

certyfikowany terapeuta, specjalista ds. przemocy, oligofrenopedagog, mediator

malgorzata-gosztyla

Jestem mediatorem sądowym, prowadzę mediacje rodzinne, szkolne – rówieśnicze, mediacje cywilne, mediacje gospodarcze, mediacje pracownicze i mediacje karne. Podstawę mojej pracy stanowi słuchanie ludzi i pomaganie  im w usłyszeniu samych siebie. Wiesz, jaką siłę zawiera w sobie mediacja? To, że jest o wiele  szybsza od postępowania sądowego i generuje nieporównywalnie mniejsze koszty.
Moja pasja, to moja praca – praca z drugim człowiekiem. Jestem certyfikowanym terapeutą,  oligofrenopedagogiem, trenerem, instruktorem sztuki efektywnego uczenia się i relaksacji, mediatorem sądowym. Pracuję w nurcie PSR – Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Towarzyszę ludziom, którzy na pewnym etapie swojego życia potrzebują wsparcia, czy to w kryzysie, czy w procesie samorozwoju. Pracuje z dziećmi od 5 roku życia, młodzieżą, dorosłymi, parami. Posiadam długoletnie doświadczenie zawodowe, które wykorzystuję w pracy  terapeutycznej,  w tym z osobami z niepełnosprawnością. Pracuję również w obszarze przemocy. Lubię obcowanie z naturą, wycieczki rowerowe, taniec, kulturę.

Wykształcenie:

 • Pedagogika – Uniwersytet Opolski
 • Socjoterapia – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Brzegu
 • Nauki o Rodzinie – Uniwersytet Opolski
 • Doradztwo Zawodowe  – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością  intelektualną. Oligofrenopedagogika – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
 • Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
 • Certyfikat ukończenia Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Warszawa
 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, zorganizowane na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Konsorcjum Firm: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Małopolskie Centrum Profilaktyki, WYG PSDB, Opole
 • Certyfikat uczestniczenia w szkoleniu ” Działania zespołu interdyscyplinarnego w ramach przeciwdziałania przemocy”, ERUDIUM
 • Certyfikat pozwalający na wykonywanie zawodu mediatora – Wrocław
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach „TSR”– szkolenie zaawansowane – Wrocław
 • Dyplom ukończenia Studium Trenerskiego w ramach: Kompetencji postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej.
 • Dyplomy ukończenia Międzynarodowego Kursy The Silva Method: „Silva Life System Program”, „Silva Intuition System Program”, Wisła.
 • Certyfikat ukończenia Kursu „Sztuka Medytacji Master Class – trening mentalny zmiany przekonań i radzenia sobie ze stresem”,  Warszawa.
 • Certyfikat ukończenia Kursu Instruktorskiego Program „JUNIOR – Sztuka Efektywnego Uczenia się, Relaksacji” Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Brzegu
 • Wyższa szkoła Bankowa w Opolu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Zespół Interdyscyplinarny w Dobrzeniu Wielkim
 • Sąd Rejonowy w Opolu
 • Sąd Okręgowy w Opolu
 • Stowarzyszenie DROGA DO CELU
 • Praktyka prywatna

Zakres konsultacji:

 • kryzys życiowy (tj. rozwód, choroba, strata, żałoba)
 • przygnębienie, depresja / poczucie osamotnienia, cierpienia, zagubienia, poczucie braku sensu
 • nerwica, lęk, fobia, napady paniki
 • trudności w relacjach (społecznych, partnerskich, rodzinnych)
 • trudności wychowawcze: rozwijanie  umiejętności wychowawczych w oparciu
  o Program Skidʾs  Kils oraz  Program Mission Possible
 • trudności związane z nowymi doświadczeniami (początki rodzicielstwa, zmiana miejsca zamieszkania, pracy)
 • silny stres – redukcja napięcia w ciele poprzez relaksację z wykorzystaniem technik oddechu 
 • trudności w sferze emocji – ja w świecie swoich emocji, praca nad kontrolą emocji, poczucie samotności, praca nad samooceną, spadek motywacji, mała pewność siebie, nieśmiałość
 • obowiązki szkolne – rozwijanie umiejętności realizacji poprzez metodę małych kroków 
 • komunikacja z nastolatkiem – jak rozmawiać z dzieckiem, a jak z nastolatkiem?
 • praca z dzieckiem z zespołem Aspergera
 • praca z dzieckiem ze spektrum zaburzeń autystycznych 
 • sztuka dialogu z dzieckiem- praca nad umiejętnością słuchania w kontekście rozwoju wspólnego dialogu
 • rozwój zdrowego poczucia wartości – praca nad swoim ego
 • sztuka mówienia NIE – asertywność
 • granice i potrzeby – praca nad umiejętnością stawiania sobie samemu oraz innym granic w codziennym życiu
 • przemoc- praca z osobami doświadczającymi przemocy oraz sprawcami przemocy
 • mediacja – rodzinna, szkolna

Małgorzata Gosztyła ma założony profil w serwisie “Znany lekarz”. Możesz go szybko sprawdzić wchodząc TUTAJ.