Logopedia i neurologopedia

Terapia zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży obejmuje:

  • terapię wad wymowy: m.in. seplenienia ( czyli niewłaściwej wymowy głosek ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż), rotacyzmu (czyli niewłaściwej wymowy głoski r) oraz nieprawidłowej wymowy pozostałych głosek,
  • terapię mowy bezdźwięcznej,
  • terapię opóźnionego rozwoju mowy (ORM)

Zakres konsultacji i terapii:

  • afazja u osób m.in. po przebytych udarach, urazach czaszkowo-mózgowych (m.in. w następstwie wypadków komunikacyjnych)
  • zaburzenia dyzartryczne, m.in. w przebiegu choroby Parkinsona
  • zaburzenia mowy w przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych, w szczególności: choroby Alzheimera, otępienia czołowo-skroniowego
  • zaburzenia połykania (dysfagia) m.in. u pacjentów neurologicznych
  • zaburzenia oddychania i fonacji
  • trudności w porozumiewaniu się, problemy z pamięcią oraz koncentracją uwagi seniorów