LESZEK OLSZEWSKI

LESZEK OLSZEWSKI

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

leszek-olszewski


Jestem człowiekiem otwartym i ciekawym ludzi. W kontaktach z innymi bardzo cenię szczerość i uczciwość. Prowadzę indywidualną i grupową terapię dla osób dorosłych i młodzieży. Specjalizuję się w obszarze uzależnień, współuzależnienia oraz DDA. W relacji ważne jest dla mnie poczucia bezpieczeństwa, zrozumienie i akceptacja. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Wolny czas spędzam z rodziną i przyjaciółmi.

Wykształcenie:

 • Egzamin państwowy i uzyskanie certyfikatu „Specjalista psychoterapii uzależnień”, Krajowe biuro ds. przeciwdziałania narkomanii
 • Studium Terapii Uzależnień prowadzone przez podmiot certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacja Dobrostanu Ogólnego
 • Dwuletni kurs „Duszpasterstwo i pomaganie osobom z problemami psychicznymi” zakończony certyfikatem, Fundacja Deignis Polska
 • Szkolenie i certyfikat z prowadzenia terapii metodą IPT (Terapia Interpersonalna), Fundacja Deignis Polska

Doświadczenie zawodowe:

 • Praktyka własna – terapia indywidualna osób z problemem uzależnienia, współuzależnienia, w kryzysie rodzin
 • Ośrodek leczenia, terapii i rehabilitacji uzależnień w Zbicku, filia w Graczach – specjalista psychoterapii uzależnień (terapia indywidualna, grupowa, interwencje kryzysowe)
 • Prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 • Prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dla MOPS, stowarzyszeń trzeźwościowych
 • Współprowadzenie i organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Obejmują one wsparciem i leczeniem ok. 80 osób rocznie. Program jest walidowany przez Pełnomocnika Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
 • Prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
 • Ośrodki uzależnień MONAR w Milejowicach i Graczach – wolontariat – czynne uczestnictwo w procesie leczenia
 • Staż kliniczny w Ośrodku Uzależnień SPZOZ w Nowym Dworku dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i z podwójną diagnozą
 • Staż kliniczny w Ośrodku Stowarzyszania Familia w Gliwicach dla osób z podwójną diagnozą

Zakres konsultacji:

Uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych (w tym tzw. dopalaczy)

 • diagnoza
 • terapia
 • wsparcie rozwoju osobistego i poprawy jakości życia

Syndrom DDA

 • przeżywanie stanu przewlekłego napięcia emocjonalnego (stałe pogotowie emocjonalne)
 • niska samoocena, poczucie własnej wartości
 • trudność w odprężeniu się i odpoczynku
 • silny lęk przed odrzuceniem
 • trudności w przeżywaniu przyjemności i nadwrażliwość na cierpienie, poczucie bycia nieszczęśliwym
 • trudność w rozpoznawaniu uczuć, „zamrożenie emocjonalne”
 • wyparcie własnych potrzeb oraz gotowość do spełniania oczekiwań innych
 • trudność z wchodzeniem w bliskie relacje z ludźmi
 • lęk przed nowymi sytuacjami

Syndrom Współuzależnienia

 • stałe uczucie napięcia i stresu
 • niemożność skupienia się na pracy oraz innych obowiązkach
 • ciągła koncentracja uwagi na osobie uzależnionej
 • niska samoocena, poczucie własnej wartości
 • trudności w rozpoznawaniu własnych uczuć oraz potrzeb
 • unikanie kontaktu ze znajomymi, przyjaciółmi oraz innych kontaktów społecznych
 • odczuwanie objawów psychosomatycznych tj. bóle głowy, bóle brzucha, ogólne osłabienie
 • niekontrolowana skłonność do ekstremalnych odczuć i zachowań.