fbpx

Kamila Sidorowicz

KAMILA SIDOROWICZ

psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista ds. przemocy

kamila-sidorowicz

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Od 15 lat towarzyszę ludziom w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu doświadczanych przez nich trudności. W pracy z drugim człowiekiem szczególnie istotnym jest dla mnie nawiązanie kontaktu i współpracy, co jest fundamentem budowania procesu zmian. Metody i techniki terapeutyczne dostosowuję do trudności specyficznych dla danej osoby. W swojej pracy korzystam z mądrości nurtu humanistyczno- egzystencjalnego, poznawczo–behawioralnego, psychodynamicznego, systemowego.  Ostatnimi czasy swój warsztat pracy poszerzam o metody i techniki Terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Interesuję się praktycznym zastosowaniem uważności (Mindfulness) w procesie terapeutycznym jak i w życiu codziennym. Pracuję pod stałą superwizją.
Lubię wycieczki rowerowe, naturę i kulturę.

Wykształcenie:

 • Psychologia, Uniwersytet Wrocławski
 • Szkoła Psychoterapii, Ośrodek Edukacji Psychologicznej, Wrocław
 • Szkolenie: Specjalista do spraw przemocy oraz pracy terapeutycznej z ofiarami i sprawcami przemocy, certyfikat nr 2/1/PPP/WCZSPZOZ, Wrocław
 • Szkolenie: Edukator rodzinny w oparciu o „Program wzmacniania rodziny”, Wrocław
 • Szkolenie: Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR, Kraków
 • Szkolenie: Motywowanie sprawców przemocy domowej do zmiany, jako proces tworzenia wartości, Wrocław
 • Szkolenie: Szkolenie dla osób prowadzących terapię dla sprawców przemocy z zakresu: praca ze sprawcami zaburzonymi osobowościowo, Wrocław
 • Szkolenie: Rozwój i wzbogacanie kompetencji zawodowych osób prowadzących programy korekcyjno – edukacyjne i psychoterapeutyczne ze sprawcami przemocy domowej
 • Uczestnictwo w licznych konferencjach i warsztatach

Doświadczenie zawodowe:

 • Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław
 • Wrocławskie Centrum Zdrowia, Wrocław
 • Milickie Centrum Medyczne, Milicz
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Lubiąż
 • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii, Krośnice
 • Zakład Karny, Wrocław
 • Praktyka prywatna

Zakres konsultacji i terapii:

 • brak satysfakcji z życia np.: poczucie bezsensu, brak kontroli nad życiem, poczucie niewykorzystywania własnych możliwości, trudności w znalezieniu swojego miejsca w życiu
 • problemy w relacjach z innymi ludźmi np.: lęk przed ludźmi, kłopoty w związkach, nadmierna zależność/kontrola w relacjach, brak przyjaciół, współuzależnienie, nieśmiałość, izolacja, nadmierna otwartość
 • trudności w dogadaniu się ze sobą np.: niska/zawyżona samoocena, brak poczucia jasności kim się jest, poczucie braku kontaktu ze sobą, poczucie samotności
 • trudności emocjonalne np.: nieznajomość swoich emocji, nadmierna kontrola/kłopoty z kontrolą emocji, wahania nastroju, obojętność, nieśmiałość, zależność od innych
 • trudności wynikające z wychowania się w środowisku z problemem alkoholowym: Dorosłe Dzieci Alkoholików
 • trudności wynikające z wychowania się w dysfunkcyjnym środowisku
 • kłopoty w relacjach rodzinnych, z przyjaciółmi, w pracy
 • przemoc: osoby które były i/lub są ofiarą/świadkiem/sprawcą przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej, zaniedbania
 • nadmierne przeżywanie wstydu, poczucia winy, lęku, poczucia krzywdy
 • zamartwianie się, uporczywe myślenie o problemach, życie przeszłością, lęk przed przyszłością
 • kryzys życiowy
 • trudności związane z podejmowaniem wyzwań życiowych
 • nowe sposoby funkcjonowania w życiu codziennym
 • rozwój osobisty, głębsze poznanie siebie i innych