dr hab., prof. ucz. Katarzyna Walęcka-Matyja

psycholog

Prowadzę konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodzin. Pomagam w obszarze trudności w relacjach z samym sobą, z bliskimi osobami, z otoczeniem.
W pracy wykorzystuję założenia szkoły systemowej, psychologii pozytywnej oraz humanistycznej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Bliskich Związków.
Lubię czytać książki i je pisać. Współpracuję z mediami popularyzując najnowszą wiedzę psychologiczną. Przemawiają do mnie słowa Winstona Churchilla: Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga.

Wykształcenie:

 • Psychologia, , jednolite 5-letnie studia magisterskie w Uniwersytecie Łódzkim
 • Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim
 • Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi
 • Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR w Warszawie

Kursy i szkolenia:

 • Instytut PsycCentrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie
 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Instytut Postępowania Twórczego
 • Human Skills

Doświadczenie zawodowe:

 • Instytut Psychologii
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego SP ZZOZ ZSZ MSWiA
 • Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Dzieci i Młodzieży
 • Biuro doradztwa personalnego MPS
 • Współpraca ze stowarzyszeniami- Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię, Polskie Stowarzyszenie Syndromu Tourette’a
 • Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy
 • Współpraca z Sądem Okręgowym

Zakres udzielanej pomocy psychologicznej:

– Umacnianie wiary w siebie i w swoje możliwości

– Sztuka nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych z ludźmi

– Skuteczna komunikacja i radzenie sobie z hejtem

– Skomplikowane w relacje w związkach romantycznych, rodzinnych, w rodzinach po rozwodzie, patchworkowych

– Rodziny o zróżnicowanej strukturze w oczach dzieci: konflikt, rywalizacja, faworyzacja, lojalność

– Osiąganie harmonii w relacjach skłóconych rodzeństw

– Dzieci zaskakujące swych rodziców- nauka, religia, seksualność, zainteresowania

– Kiedy szkoła i nauka nie kręcą dzieci

– Cyfrowe rodzicielstwo – sposoby na dzieci w sieci

– Umocnienie rodziców w roli wystarczająco dobrych rodziców

– Różne perspektywy doświadczania krytycznych wydarzeń życiowych, jak: żałoba, rozwód, utrata pracy, przewlekła choroba

– Sprawienie, by stres był tylko solą życia

– Oswajanie wyzwań adaptacyjnych

– Drogi i cele rozwoju osobistego