fbpx

Dominika Pliszek

DOMINIKA PLISZEK

psychoterapeuta, socjoterapeuta, pedagog

dominika-pliszek

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia, socjoterapeutą i pedagogiem. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Prowadzę terapię dla młodzieży oraz osób dorosłych. Ponadto prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. W mojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Wykształcenie:

 • Pedagogika resocjalizacyjna, Uniwersytet Wrocławski
 •  Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne,
 •  Psychoterapia Psychodynamiczna, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (w trakcie)

Doświadczenie:

 • Pedagog szkolny
 • Nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej
 • Socjoterapeuta w Centrum Psychologicznym

Oferuję pomoc między innymi w następujących trudnościach:

 • trudności emocjonalne (fobie, lęki, stres, niska samoocena, trudności z zaakceptowaniem nowych sytuacji życiowych, problemy wynikające z przezywanego kryzysu rozwojowego)
 •  zaburzenia zachowania (zagrożenie niedostosowaniem społecznym, trudności
  w przestrzeganiu obowiązujących zasad i norm społecznych, zachowania autoagresywne
  i agresywne, natręctwa),
 • zaburzenia nastroju,
 • urazy psychiczne (śmierć najbliższej osoby, trudne przeżycia i sytuacje szkolne, choroby somatyczne, rozwód rodziców, informacja o chorobie w rodzinie),
 •  trudności poznawcze,
 •  moczenie nocne,
 •  wspieranie młodzieży uzdolnionej w nawiązywaniu relacji rówieśniczych, praca nad samooceną,
 •  wsparcie dla rodziców i opiekunów

Dominika Pliszek ma założony profil w serwisie “Znany lekarz”. Możesz go szybko sprawdzić wchodząc TUTAJ.